عماد رام: لیلا

لیلا
شعر: معینی کرمانشاهی
آهنگ: عماد رام
خواننده: عماد رام

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!