عهدیه: گل گفتی آی گل گفتی (ترانه فیلم)

گل گفتی، آی گل گفتی
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: اسفندیار [منفردزاده]
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: رقاصه

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!