عهدیه: تنها مگذارم (ترانه فیلم)

تنها مگذارم
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [اسفندیار] منفردزاده
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دور دنیا با جیب خالی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *

error: Content is protected !!