پوران: راستی چه زود می‌گذره

راستی چه زود می‌گذره
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران شاپوری

زندگی راستی چه زود می‌گذره
آدم از فردای خود بی‌خبره

گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفتی برام
گاهی از شیطونی‌های بی‌حساب گفتی برام
گاهی از مردم بی‌عاطفه نالیدی واسم
گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام

زندگی راستی چه زود می‌گذره
آدم از فردای خود بی‌خبره

کاشکی می‌شد که بخندم همیشه
چکنم! دست خودم نیست، نمیشه
دیگه اون روزهای زیبا نمیاد
دیگه اون خنده به لبها نمیاد

زندگی راستی چه زود می‌گذره
آدم از فردای خود بی‌خبره

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *

error: Content is protected !!