سودابه: مادر

مادر
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: گروه طنین
خواننده: سودابه

نام و یاد «مادر» در ترانه‌های ایرانی

* * *