ضیاء: سرنوشت

سرنوشت
شعر: مینا اسدی
تنظیم آهنگ: عطاالله خرم
خواننده: ضیاء

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *