الهه: ای وای

الهه ای وای

ای وای
کلام: کریم فکور | خواننده: الهه
بر آهنگ: Neşet Ertaş – Kendim Ettim Kendim Buldum (Eyvah eyvah eyy)

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

*‌ * *
نمونه‌ی فارسی شده‌ی ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!