عهدیه: سلیمان

سلیمان
شعر: جهانبخش مهموری
آهنگ: [مصطفی] جاویدان
خوانندگان: مصطفی جاویدان ـ عهدیه

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *