آفت: تاکسی

تاکسی
شعر: امیر عظیمی
آهنگ: امیر عظیمی
تنظیم آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: آقت

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *