فرهاد: آینه‌ها (مسخ)

فرهاد آینه ها مسخ

آینه‌ها (مسخ)
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
خواننده: فرهاد مهراد

* * *
یادنامه‌ی «فرهاد مهراد» در این سایت

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!