فرهاد: آینه‌ها (مسخ)

آینه‌ها (مسخ)
شعر: اردلان سرفراز
آهنگ: [حسن] شماعی‌زاده
خواننده: فرهاد مهراد