یادنامه «فرهاد مهراد»

فرهاد مهراد

فرهاد مهراد
۲۹ دی ۱۳۲۲ ـ ۹ شهریور ۱۳۸۱

امروز (۹ شهریور) مصادف است با بیستمین سال درگذشت «فرهاد مهراد»، مردی که با صدایی تلخ می‌خواند و یادش در خاطرات ما شیرین و روشن است.

از «جمعه» تا «جمعه» (تاریخچه‌ی ترانه جمعه)
خسته: تورج نگهبان ـ محمد اوشال (ترانه فیلم)
ترانه‌ گنجشکک اشی‌مشی (مجموعه بازخوانی‌ها)
آینه‌ها (مسخ) اردلان سرفراز ـ حسن شماعی‌زاده
آوار: شهیار قنبری (صدای شاعر) اسفندیار منفردزاده
مرد تنها: شهیار قنبری (دستخط) اسفندیار منفردزاده
هفته خاکستری: شهیار قنبری (صدای شاعر) واروژان
جمعه: شهیار قنبری ـ اسفندیار منفردزاده (ترانه فیلم)
اسیر شب: عباس صفاری ـ محمد اوشال (ترانه فیلم)
نجواها: شهیار قنبری (صدای شاعر) اسفندیار منفردزاده
«کودکانه» بوی عیدی، بوی توپ (مجموعه‌‌ بازخوانی‌ها)
«کودکانه»، یادمانده‌های جوان‌سالی به دوران پیرانه‌سری
شبانه (کوچه‌ها باریکن) احمد شاملو ـ اسفندیار منفردزاده
دو «شبانه» و «مُحاق» سروده‌های «احمد شاملو» برای «ساعدی»

جمعه (جلد صفحه)
شبانه (جلد صفحه)
آیینه‌ها (جلد صفحه)
اسیر شب (جلد صفحه)
هفته خاکستری (جلد صفحه)
توی قاب خیس این پنجره‌ها (نگاهنگ)

* * *