یادنامه «فرهاد مهراد»

فرهاد مهراد

فرهاد مهراد
۲۹ دی ۱۳۲۲ ـ ۹ شهریور ۱۳۸۱

امروز (۹ شهریور) مصادف است با بیستمین سال درگذشت «فرهاد مهراد»، مردی که با صدایی تلخ می‌خواند و یادش در خاطرات ما شیرین و روشن است.

از «جمعه» تا «جمعه» (تاریخچه‌ی ترانه جمعه)
خسته: تورج نگهبان ـ محمد اوشال (ترانه فیلم)
ترانه‌ گنجشکک اشی‌مشی (مجموعه بازخوانی‌ها)
آینه‌ها (مسخ) اردلان سرفراز ـ حسن شماعی‌زاده
آوار: شهیار قنبری (صدای شاعر) اسفندیار منفردزاده
مرد تنها: شهیار قنبری (دستخط) اسفندیار منفردزاده
هفته خاکستری: شهیار قنبری (صدای شاعر) واروژان
جمعه: شهیار قنبری ـ اسفندیار منفردزاده (ترانه فیلم)
اسیر شب: عباس صفاری ـ محمد اوشال (ترانه فیلم)
نجواها: شهیار قنبری (صدای شاعر) اسفندیار منفردزاده
«کودکانه» بوی عیدی، بوی توپ (مجموعه‌‌ بازخوانی‌ها)
«کودکانه»، یادمانده‌های جوان‌سالی به دوران پیرانه‌سری
شبانه (یه شب مهتاب)‌ احمد شاملو ـ اسفندیار منفردزاده 
شبانه (کوچه‌ها باریکن) احمد شاملو ـ اسفندیار منفردزاده
دو «شبانه» و «مُحاق» سروده‌های «احمد شاملو» برای «ساعدی»
بازم صدای نی میاد (صدا و تصویر فرهاد چند روز پیش از مرگ او)

جمعه (جلد صفحه)
شبانه (جلد صفحه)
آیینه‌ها (جلد صفحه)
اسیر شب (جلد صفحه)
هفته خاکستری (جلد صفحه)
توی قاب خیس این پنجره‌ها (نگاهنگ)

* * *

error: Content is protected !!