تاجیک: شب میگون

تاجیک شب میگون

شب میگون
شعر: [مصطفی] مراد بختی
آهنگ: [مصطفی] مراد بختی
خواننده: امان‌الله تاجیک

یادت میاد تو میگون با هم نشستیم
لبامونو تو سبزه به بوسه ببستیم
به هم دیگه قول دادیم، جناغ شکستیم
ستاره‌های میگون گواهمون بود
دامنِ بزم مهتاب پناهمون بود
عجب شبی بود! عجب شبی بود!

خیلی دوستم می‌داشتی
سر به سرم می‌ذاشتی
گُلِ ستاره‌ها را تو چشمونت می‌کاشتی
هرگز یادم نمی‌ره صفای آن شب
عجب شبی بود! عجب شبی بود!

تو میگون عشق ما وردِ زبون بود
سرِ زبون هر پیر و جوون بود
یادم میاد که روی تختِ گُلها
دلِ من با دلِ تو مهربون بود
عجب شبی بود! عجب شبی بود!

(هرگز نرود از نظرم اون شب میگون
دل شد به سر زلف تو دیوانه و مفتون)

* * *
نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!