گلپایگانی: مست مستم

مست مستم
شعر: بیژن ترقی
پیانو: مرتضی محجوبی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

تاریخچهٔ اولین ترانهٔ خوانندگان ایرانی

* * *