گلپایگانی: مست مستم (ترانه اول)

گلپا مست مستم

مست مستم
شعر: بیژن ترقی
پیانو: مرتضی محجوبی
خواننده: علی‌اکبر گلپایگانی

حکایت اولین ترانه «گلپایگانی» به روایت «بیژن ترقی»

* * *

error: Content is protected !!