روانبخش: بزن به سیم حاشا

بزن به سیم حاشا
شعر: جلال سرفراز
آهنگ: پرویز غیاثیان
خواننده: روانبخش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!