منوچهر سخایی: نمیری الهی (ترانه فیلم)

الهی نمیری
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: [بابک افشار]
خواننده: منوچهر سخایی
ترانه فیلم: زیر گنبد کبود

error: Content is protected !!