رامش: درد عاشقی

درد عاشقی
شعر: بابا طاهر
آهنگ: تورج [شعبانخانی]
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!