قاسم جبلی: ناهید

ناهید
شعر: [جهانبخش] مهموری
تنظیم آهنگ: [یدالله] بدر
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!