محمد نوری: گلچهره

گلچهره
شعر: محمد نوری
آهنگ: ناصر حسینی
خواننده: محمد نوری

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *