تاجیک: سوسن کی می‌آیی (ترانه فیلم)

تاجیک سوسن کی میایی

سوسن کی میایی
شعر: شهیار [قنبری]
آهنگ: بابک [افشار]
خواننده: امان‌الله تاجیک
ترانه فیلم: پنجره

حکایت ترانه «سوسن کی میایی» (تاجیک)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!