پوران: صبح میشه شب میشه

صبح میشه شب میشه
شعر: جهانبخش پازوکی
آهنگ: جهانبخش پازوکی
خواننده: پوران شاپوری

* * *
ترانه‌شناسی جهانبخش پازوکی (پوران)

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!