حسن شجاعی: چوپان عاشق

چوپان عاشق
شعر: ابوالفضل ادبی
آهنگ: فرامرز رضاپور
خواننده: حسن شجاعی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!