علی نظری: خیال او

خیال او
شعر: سعید مهناویان
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: عی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!