سلی: خورشید هفت آسمون

خورشید هفت آسمون
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز اتابکی
خواننده: سلی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!