گیتی:‌ می‌روم

می‌روم
شعر: مینا اسدی
خواننده: گیتی پاشایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
«مینا اسدی» (شاعر) و ترانه‌های او

* * *

error: Content is protected !!