ایرج: غزل‌خوانی (۲)

غزل‌خوانی‌های ایرج (۲)
گل‌فروش، قهوه‌چی، رهگذر
اشعار: مهدی سهیلی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!