محمودی خوانساری: میخانه

محمودی خوانساری میخانه

میخانه
شعر: بهادر یگانه
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: محمودی خوانساری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!