مهستی: راز خلقت (دارم سوالی ای خدا)

مهستی راز خلقت دارم سوالی ای خدا

راز خلقت
کلام ترانه: رحیم معینی کرمانشاهی
آهنگ و تنظیم: انوشیروان روحانی
خواننده: مهستی

دارم سوالی ای خدا
ای آشنا با فکر ما
وی قادر قدرت‌نما
چون می‌نوشتی این سرنوشت ما خاکیان را
قسمت چه کردی از مُلک هستی افلاکیان را

ای داور عرش‌آفرین
صورتگر فرش زمین
وی مالک مُلک یقین
باید به بال اندیشه‌پویم هفت آسمانت را
یک‌ یک ببینم، هم ثابت و هم، سیارگانت را

باید سیاحت‌ها کُنم در زهره و در مُشتری
شاید که خورشید افکند آنجا فروغ دیگری
تا مگر در آسمان، در دل آن اختران
ز آنچه می‌جوید بشر، ذره‌ای یابم نشان
شاید آنجا زندگی، دور از این غوغا بُود
معنی صلح و صفا بلکه در آنجا بُود

جویای راز خلقتم، هان ای خدای مهربان
با شهپر اندیشه‌ها بر قله‌ی عرشم رسان

* * *
معینی کرمانشاهی، شاعر ترانه‌های ماندگار

* * *

error: Content is protected !!