بیژن مفید: ستار خان!

ستار خان سردار ملی

خبر داری تو کوچه‌مون چه‌ها شده؟ ستار خان!
خبر داری تو خونه خون به‌ پا شده؟ ستار خان!

نام «بیژن مفید» گرچه با هنر تئاتر گره خورده است اما در سینما نیز ردی از اسم او هست. صدای او را در ترانهٔ متن فیلم «طوطی» ساختهٔ «ذکریا هاشمی» می‌شنویم. صدایی خسته و سوخته در اجرای سروده‌ای از «بابا طاهر» نشسته بر آهنگی از ساخته‌های «اسفندیار منفردزاده».

همچنین ترانه‌ای در بزرگداشت «ستارخان سردار ملی» که با تلفیق ابیاتی از سروده‌های «نیما یوشیج» آن را با صدای خود برای فیلمی به همین نام به کارگردانی «علی حاتمی» خوانده است. پوستر و مشخصات فیلم «ستار خان» کار «مرتضی ممیز» را در اینجا ببینید.

ستار خان مرتضی ممیز

ستار خان!
ستار خان!
تفنگ سر پرت کو؟ ستار خان!
اسب تو آخورت کو؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!
خبر داری تو کوچه‌مون چه‌ها شده؟ ستار خان!
خبر داری تو خونه خون به‌ پا شده؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!
آب در خوابگه مورچگان ریخته‌ای
شب این خفته دلان با صبح آمیخته‌ای
ستار خان!
ستار خان!
من دلم سخت گرفته‌ست از این
میهمانخانۀ مهمان کُش روزش تاریک
ستار خان!
ستار خان!

* * *
مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *
«تیر و تفنگ» در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!