بیژن مفید: ستار خان!

ستار خان در روزهای آخر زندگی در بستر بیماری

خبر داری تو کوچه‌مون چه‌ها شده؟ ستار خان!
خبر داری تو خونه خون به‌ پا شده؟ ستار خان!

نام «بیژن مفید» گرچه با هنر تئاتر گره خورده است اما در سینما نیز ردی از اسم او هست. صدای او را در ترانهٔ متن فیلم «طوطی» ساختهٔ «ذکریا هاشمی» می‌شنویم. صدایی خسته و سوخته در اجرای سروده‌ای از «بابا طاهر» نشسته بر آهنگی از ساخته‌های «اسفندیار منفردزاده».

همچنین ترانه‌ای در بزرگداشت «ستارخان سردار ملی» که با تلفیق ابیاتی از  سروده‌های «نیمایوشیج» آن را با صدای خود برای فیلمی به همین نام به کارگردانی «علی حاتمی» خوانده است. پوستر و مشخصات فیلم «ستار خان» کار «مرتضی ممیز» را در اینجا ببینید. [+]

مرتضی ممیز ستار خان

ستار خان!
ستار خان!
تفنگ سر پرت کو؟ ستار خان!
اسب تو آخورت کو؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!
خبر داری تو کوچه‌مون چه‌ها شده؟ ستار خان!
خبر داری تو خونه خون به‌ پا شده؟ ستار خان!
ستار خان!
ستار خان!
آب در خوابگه مورچگان ریخته‌ای
شب این خفته دلان با صبح آمیخته‌ای
ستار خان!
ستار خان!
من دلم سخت گرفته‌ست از این
میهمانخانۀ مهمان کُش روزش تاریک
ستار خان!
ستار خان!

* * *
فهرست مجموعه آثار «بیژن مفید» در این سایت

* * *