شازده کوچولو (با صدا و اجرای: ایرج گرگین)

ایرج گرگین شازده کوچولو

از داستان «شازده کوچولو»، چند ترجمه و دو اجرای نمایشنامه‌ای وجود دارد. یکی با ترجمه و صدای «احمد شاملو»، با عنوان «مسافر کوچولو»، و دیگری با اجرای «ایرج گرگین» در مقام راوی داستان.

از «ایرج گرگین» باید در فرصتی بهتر، بیشتر از این‌ها نوشت. امروز اما به یادبودش، صدایش را در روایت «شازده کوچولو» او از آنتوان دوسنت اگزوپری بشنوید!

شازده کوچولو
نویسنده: آنتوان دو سنت اگزوپری
ترجمه و تنظیم رادیویی: ایرج گرگین
راوی: ایرج گرگین
شازده کوچولو: تامی مفید
روباه: فهیمه راستکار
مار: سیروس ابراهیم‌زاده
گل: سوسن مقصودلو

* * *
«مسافر کوچولو»، (شازده کوچولو) به ترجمه و صدای «احمد شاملو»

* * *

error: Content is protected !!