عارف: تو اگر گریه کنی (ترانه فیلم)

عارف تو اگر گریه کنی

تو اگر گریه کنی
شعر: کریم محمودی
آهنگ: هاملت میناسیان
خواننده:‌ عارف
ترانه فیلم:‌ شهر آفتاب

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *