عارف: هرگز فراموشت نمی‌کنم

هرگز فراموشت نمی‌کنم
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: عارف

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *