عباس مهرپویا: قبیله لیلی

قبیله لیلی
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: عباس مهرپویا
تنظیم آهنگ: آرمیک
خواننده: مهرپویا

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
از «عباس مهرپوبا» در این سایت

تاریخچهٔ ترانهٔ «مرگ قو»

* * *