آرتوش: افسانه قو

افسانه قو
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ« [پرویز] مقصدی
خواننده: آرتوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!