پوران:‌ شانه

پوران شانه

شانه
شعر: [ناصر رستگار نژاد]
آهنگ: عباس شاپوری
خواننده: پوران شاپوری

حکایت ترانه‌ی «شانه» را در اینجا بخوانید!

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *