فرشته: چون و چرا نمی‌کنه

چون و چرا نمی‌کنه
شعر: شهین حنانه
آهنگ: بزرگ لشگری
خواننده: فرشته

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!