منوچهر سخایی: باران

باران
شعر: عزمی
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: منوچهر سخایی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *