عارف: هفته به هفته

هفته به هفته
شعر: [ابوالقاسم] زارعی
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: عارف

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
روزهای هفته در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!