گوگوش: یا لیلی (ترانه فیلم)

گوگوش یا لیلی

یا لیلی
شعر: ؟
خواننده: گوگوش
ترانه فیلم: ستاره هفت آسمون

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *