دلکش: رویای من

رویای من
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: [مهدی] خالدی
خواننده: دلکش