مرضیه: انتظار

مرضیه انتظار

انتظار
شعر: [حسین] شاه‌‌زیدی
آهنگ: جواد لشگری
خواننده: مرضیه

من هم آرزو دارم
آرزوی او دارم
خدایا تو کامم روا کُن

انتظار او دارم
در غمش گرفتارم
دلش با غمم آشنا کُن

به انتظارم و در آتش تب
نیاید از دلِ من شکوه به لب
ستاره می‌شمارم در دل شب
مگر که چشم انتظارم
فتد به روی ماهِ یارم

می‌سوزم اما در غم هجران او
ترسم بگیرد آتشم دامن او
آیا شود خدایا آن یار محفل‌آرا
روزی به مهربانی پایان دهد غم ما
دلم نمی‌دهد گواهی
فدای او شوم الهی

* * *

error: Content is protected !!