سوسن: بی‌ستون (تیشه‌زن)

بیستون
شعر: اکبر آزاد
آهنگ: امیر پازوکی
خواننده: سوسن