منوچهر نیستانی: گل اومد، بهار اومد (شنیداری)

گل اومد، بهار اومد (کانون پرورش فکری) منوچهر نیستانی

گُل اومد بهار اومد
سرودۀ: منوچهر نیستانی

با صدای:
نیکو خردمند: قصه‌گو
الهه کاظمی: نخودی
آذر دانشی: فالگیر
سیاوش طهمورث: دیو
ناصر طهماسب: عمو نوروز
موسیقی: احمد پژمان
تصویرگر نمونۀ چاپی کتاب: پرویز کلانتری
کانون فکری کودکان و نوجوانان. تهران، سال ۱۳۵۰

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فایل شنیداری (دانلود)

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone