منوچهر نیستانی: گل اومد، بهار اومد (شنیداری)

گل اومد بهار اومد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

گُل اومد بهار اومد
سرودۀ: منوچهر نیستانی
موسیقی: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ـ ۱۳۵۰

با صدای:
نیکو خردمند: قصه‌گو
الهه کاظمی: نخودی
آذر دانشی: فالگیر
سیاوش طهمورث: دیو
ناصر طهماسب: عمو نوروز
تصویرگر نمونۀ چاپی کتاب: پرویز کلانتری

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فایل شنیداری (دانلود)

* * *