منوچهر نیستانی: گل اومد، بهار اومد (شنیداری)

منوچهر نیستانی گل اومد بهار اومد

گُل اومد بهار اومد
سروده: منوچهر نیستانی
موسیقی: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

با صدای:
نیکو خردمند: قصه‌گو
الهه کاظمی: نخودی
آذر دانشی: فالگیر
سیاوش طهمورث: دیو
ناصر طهماسب: عمو نوروز
تصویرگر نمونۀ چاپی کتاب: پرویز کلانتری

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!