سیاوش کسرایی: آرش کمانگیر (کانون پرورش فکری)

«آرش کمانگیر» طرح از: فرشید مثقالی

آرش کمانگیر
سیاوش کسرائی
نقاشی: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

خلاصه کتاب:
پس از چیرگی افراسیاب پادشاه تورانیان بر منوچهر پادشاه ایرانی، بر پایهٔ پیمان سازش قرار می‌شود مرز ایران و توران جایی باشد که تیر یکی از پهلوانان ایرانی در آنجا به زمین بنشیند. «آرش» را به این کار سترگ می‌گماردند. «آرش» دست به زه کمان می‌برد و از فراز کوه «البرز» تیر خود را به دورترین جا پرتاب می‌کُند. او چنان نیرویی برای پرتاب این تیر سرنوشت‌ساز به کار می‌گیرد که با پرتاب آن، تیر زندگی‌اش نیز از کمان تن می‌جهد و در راه آرمان خویش در دم جان می‌سپارد. تیر «آرش» بر تنهٔ درخت گردویی کهنسال فرود می‌آید و آنجا مرز ایران و توران می شود.

مشخصات کتاب:
آرش کمانگیر
نویسنده: سیاوش کسرائی
تصویرگر: فرشید مثقالی
تعداد صفحات: ۲۲ صفحه
تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰

* *‌ *

«آرش کمانگیر» را با صدای شاعر بشنوید!

* * *