سیاوش کسرایی: آرش کمانگیر (کانون پرورش فکری)

آرش کمانگیر

آرش کمانگیر
سیاوش کسرائی
نقاشی: فرشید مثقالی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

سیاوش کسرایی آرش کمانگیر

خلاصه کتاب:
پس از چیرگی افراسیاب پادشاه تورانیان بر منوچهر پادشاه ایرانی، بر پایهٔ پیمان سازش قرار می‌شود مرز ایران و توران جایی باشد که تیر یکی از پهلوانان ایرانی در آنجا به زمین بنشیند. «آرش» را به این کار سترگ می‌گماردند. «آرش» دست به زه کمان می‌برد و از فراز کوه «البرز» تیر خود را به دورترین جا پرتاب می‌کُند. او چنان نیرویی برای پرتاب این تیر سرنوشت‌ساز به کار می‌گیرد که با پرتاب آن، تیر زندگی‌اش نیز از کمان تن می‌جهد و در راه آرمان خویش در دم جان می‌سپارد. تیر «آرش» بر تنهٔ درخت گردویی کهنسال فرود می‌آید و آنجا مرز ایران و توران می شود.

مشخصات کتاب:
آرش کمانگیر
نویسنده: سیاوش کسرائی
تصویرگر: فرشید مثقالی
گروه سنی: ج، د (سال‌های چهارم و پنجم دبستان و دوره راهنمایی)
تعداد صفحات: ۲۲ صفحه
تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰
چاپ دوم: ۱۳۹۶
شمارگان چاپ: ۵۰۰۰ نسخه

* * *
«آرش کمانگیر» را با صدای شاعر بشنوید!

آرش کمانگیر با صدای سیاوش کسرایی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!