م. آزاد: شعرهایی برای کودکان (کانون پرورش فکری)

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی برای کودکان
گردآوری و تنظیم: م. آزاد
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

شعرهایی برای کودکان کانون پرورش فکری

خلاصه کتاب:
دفتر حاضر، مجموعه شعرهایی از بهار و پرنده و باران، از مهتاب و روشنایی و ترانه، و از صلح و سبزی و شادی، از تنی جند از شاعران بزرگ معاصر برای کودکان است به همراه نقاشیهای زیبایی که زینت بخش مجموعه شده است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: شعرهایی برای کودکان
گردآوری و تنظیم: م. آزاد
تصویرگر: بهمن دادخواه

موضوع: شعر
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۱۶ × ۲۳ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰
چاپ دوم: ۱۳۵۷
شمارگان چاپ: ۲۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!