گیتی: نمیخوام دروغ بگی ـ‌ به من نخند (روی جلد)

نمیخوام دروغ بگی ـ‌ به من نخند
گیتی
(آپولون)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گیتی ـ نمی‌خوام دروغ بگی
گیتی ـ به من نخند

* * *

error: Content is protected !!