محمود وصفی: منکر ـ چشم من خواب بهارو می‌بینه (جلد صفحه)

منکر ـ چشم من خواب بهارو می‌بینه
محمود وصفی
(آهنگ روز)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
محمود وصفی ـ منکر
محمود وصفی ـ چشم من خواب بهارو می‌بینه

* * *

error: Content is protected !!