مرجان (سیما مافیها) من و تو کی ما می‌شیم (جلد صفحه)

مرجان سیما مافیها من و تو کی ما می شیم

من و تو کی ما می‌شیم
مرجان (سیما مافیها)
(استریو کهن ـ رویال)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
مرجان (سیما مافیها) ـ من و تو کی ما می‌شیم

از استریو کهن همچنین در این سایت:
(حرف ـ گوگوش)
(قسمت، رامش)
(درد عاشقی ـ رامش)
(دلم برات هلاکه ـ رامش)
(من و تو کی ما می‌شیم ـ سیما مافیها «مرجان)

* * *

error: Content is protected !!