رامش: درد عاشقی (جلد صفحه)

درد عاشقی
رامش
(استریو کهن)

این ترانه‌ در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
رامش ـ درد عاشقی

از استریو کهن همچنین در این سایت:
(حرف ـ گوگوش)
(قسمت، رامش)
(درد عاشقی ـ رامش)
(دلم برات هلاکه ـ رامش)
(من و تو کی ما می‌شیم ـ سیما مافیها «مرجان).

* * *

error: Content is protected !!