گوگوش: حرف (جلد صفحه)

حرف [+]
گوگوش
(صدا) (استریو کهن)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ‌ حرف 

توضیح به نقل از آقای علی جانپور:
● امتیاز نشر و توزیع این اثر را استریو کهن (متعلق به آقای کهن) واقع در میدان ۲۴ اسفند، جنب سینما سانترال خریده بود.

از استریو کهن همچنین در این سایت:
● (حرف ـ گوگوش)
● (قسمت، رامش)
● (درد عاشقی ـ رامش)
● (دلم برات هلاکه ـ رامش)
● (من و تو کی ما می‌شیم ـ سیما مافیها «مرجان).

* * *

error: Content is protected !!