داریوش رفیعی: هما

هما
شعر: کریم فکور
آهنگ: مجید وفادار
خواننده: داریوش رفیعی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *